shallwe.com.tr

"Shall we?" İngilizce bir ifadedir ve Türkçede "Yapalım mı?", "Gidelim mi?", "Başlayalım mı?" gibi anlamlara gelir. Genellikle bir teklifte bulunurken veya bir aktiviteye katılmayı önerirken kullanılır. Örneğin, bir arkadaşınızla sinemaya gitmeyi düşünüyorsanız veya bir şey yapmayı öneriyorsanız, "Shall we go to the movies?" (Sinemaya gidelim mi?) şeklinde kullanabilirsiniz. Bu ifade, bir aktiviteye başlamak veya bir planı gerçekleştirmek için diğer kişinin onayını almayı amaçlar.

BU ALAN ADI SATILIKTIR İRTİBAT İÇİN info@ankaraweb.com.tr
TOP